ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

เครื่องฆ่าเชื้อ
(STERILIZER SYSTEM)

CSSD
STERILIZER & WASHER
CSSD
STERILIZER & WASHER
Previous
Next

เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ
(INFECTIOUS WASTE TREATMENT)

 • สามารถย่อยขยะได้ 10 ถึง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • ระดับ SAL ของเครื่องอยู่ที่ 6 log 10
 • สามารถลดขยะลงได้ 80%
 • ไม่ปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • ลดการแพร่กระจากของเชื้อโรคที่มาในรูปแบบของ aerosol
 • ขยะที่ออกมามีลักษณะแห้ง
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ (INFECTIOUS WASTE TREATMENT)​
เครื่องล้างอัตโนมัติ (WASHING AND DISINFECTION)​

เครื่องล้างอัตโนมัติ
(WASHING AND DISINFECTION)

 • ความจุ 225 ถึง 5,250 ลิตร
 • สามารถป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโดยการควบคุมผ่านคำสั่งของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ลดจำนวนจุลินทรีย์ที่อยู่ในอุปกรณ์
 • เป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
(STEAM STERILIZER)

 • ความจุ 71 ถึง 5,247 ลิตร
 • ประตูอัตโนมัติแบบประตูเดียวหรือ2 ประตู
 • Sanitary tri-clamp piping
 • ตามมาตรฐาน GMP, cGMP and GAMP.
 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อด้วยการใช้การนึ่งภายใต้แรงดันโดยการทำการทำลายหรือเปลี่ยนรูปโปรตีนของจุลินทรีย์ในภาวะความดันและอุณหภูมิสูง
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (STEAM STERILIZER)​