ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

AIRFLOW SYSTEM

ตู้ชีวนิรภัย
(BIOLOGICAL SAFETY CABINET)

 • ขนาด: 3 4 5 6 ฟุต
 • หน้าจอ Touch screen display
 • แผ่นกรอก HEPA type H14 จำนวน 2 แผ่น
 • ตู้ชีวนิรภัยเป็นตู้สำหรับเตรียมงานที่ต้องการป้องกันการปนเปื้อนของงาน ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
ตู้ชีวนิรภัย (BIOLOGICAL SAFETY CABINET)​
ตู้ปลอดเชื้อ (LAMINAR FLOW CABINET)​

ตู้ปลอดเชื้อ
(LAMINAR FLOW CABINET)

 • Horizontal or vertical air flow
 • Size : 3, 4, 5, 6 ft.
 • A laminar flow cabinet is a carefully enclosed bench designed to prevent contamination of semiconductor wafers, biological samples, or any particle sensitive materials. Air is drawn through a HEPA filter and blown in a very smooth, laminar flow towards the user.

ตู้เตรียม PCR
(PCR CABINET)

 • ขนาด: 2 3 ฟุต
 • ตู้เตรียมPCR เป็นตู้เตรียมสารเคมีสำหรับกระบวนการ PCR เพื่อไม่ให้สารเคมีเกิดการปนเปื้อน
ตู้เตรียม PCR (PCR CABINET)​
ANIMAL CHANGING CAGE & BEDDING STATION​

ANIMAL CHANGING CAGE & BEDDING STATION

 • Size : 900 to 1400 mm
 • Filtration : HEPA filter H14.
 • Suitable for animal research application
 • Easy to movable

DUCTLESS FUME HOOD

 • ขนาด: 700 ถึง 1600 มิลลิเมตร
 • ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ ใช้ในการเตรียมสารเคมีที่มีควันที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดล้อม
CLEAN BOOTH​
DUCTLESS FUME HOOD​

CLEAN BOOTH

 • Clean booth is designed to control particles for specific area or specific process such as filling station in food and beverage industry or the area where operators need to work with chemical substance similar to cleanroom.
 • Standard and customized model ( depends on customer site)