ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

กระบวนการชีวภาพ
(BIOPROCESS)​

SINGLE AND PARALLEL MINI BIOREACTOR

  • เป็นถังเพาะเลี้ยงเชื้อขนาดเล็กที่มีขนาดประมาณ 200 ถึง 1000 มิลลิลิตร ระบบทั้งหมดถูกควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ โดยซอฟท์แวร์สามารถควบคุมได้สูงสุด 24 เครื่อง
SINGLE AND PARALLEL MINI BIOREACTOR​
SINGLE AND PARALLEL BIOREACTOR​

SINGLE AND PARALLEL BIOREACTOR

  • ถังเพาะเลี้ยงเชื้อขนาด 2 ถึง 10 ลิตร มีทั้งแบบมี Jacketed และ แบบ Single wall สามารถควบคุมอุณหภูมิและแรงดันได้ ระบบทั้งหมดถูกควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ โดยซอฟท์แวร์สามารถควบคุมได้สูงสุด 24 เครื่อง

SINGLE WALL BIOREACTOR

  • เป็นถังเพาะเลี้ยงเชื้อแบบ Multiple autoclave single wall ขนาด 2 ถึง 10 ลิตร ระบบทั้งหมดถูกควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ โดยซอฟท์แวร์สามารถควบคุมได้สูงสุด 24 เครื่อง
SINGLE WALL BIOREACTOR​
AUTOCLAVEABLE PHOTOBIOREACTOR​

AUTOCLAVEABLE PHOTOBIOREACTOR

  • ถังเพาะเลี้ยงเชื้อสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้แสง เช่น มอส สาหร่ายขนาดเล็ก แบคทีเรีย หรือเซลล์พืช โดยแสงสามารถปรับได้ในช่วง 0-100% (3000 umol(photon)/m2)

PHOTOBIOREACTOR

  • ถังเพาะเลี้ยงเชื้อสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้แสง เช่น มอส สาหร่ายขนาดเล็ก แบคทีเรีย หรือเซลล์พืช โดยแสงสามารถปรับได้ในช่วง 0-100% (3000 umol(photon)/m2)
PHOTOBIOREACTOR​
STANDARD SIP BIOREACTOR​

STANDARD SIP BIOREACTOR

  • Standard SIP bioreactor is R&D steilizable-in-place ขนาด 7.5 ถึง 20 ลิตร ระบบทำความร้อนเป็นการทำความร้อนด้วยการใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้autoclave

SIP AND CIP CUSTOMIZABLE PILLOT AND INDUSTRIAL SCALE

The design depends on customer application and site

SIP AND CIP CUSTOMIZABLE PILLOT AND INDUSTRIAL SCALE ​
STANDARD SIP SOLUTION​

STANDARD SIP SOLUTION

  • ความจุ 30 ถึง 200 ลิตร
  • ระบบการทำงานเป็นแบบ SIP Solution