ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

INFECTED WASTE
MANAGEMENT SYSTEM​
Eliminate your infected waste by end sterilization technology
Previous
Next

เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ (ALS)
(INFECTIOUS WASTE TREATMENT by ALS)

 • ความสามารถในการกำจัดขยะ 50 ถึง 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • มีระดับ Sterility assurance level (SAL) ที่ 6 log 10
 • สามารถลดปริมาตรของขยะได้ 80% จากขยะตั้งต้น
 • ไม่มีการปล่อยฝุ่นละอองและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
 • ไม่มีการปล่อยอนุภาคที่เป็นสารก่อมะเร็งออกมา
 • ขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อจะแห้งและมีขนาดเล็ก
 • ขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อจะมีปริมาณความชื้นต่ำ
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ (ALS)
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ (CISA)

เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ (CISA)
(INFECTIOUS WASTE TREATMENT by CISA)

 • ความสามารถในการกำจัดขยะ 55 ถึง 70 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 • มีระดับ Sterility assurance level (SAL) ที่ 6 log 10
 • สามารถลดปริมาตรของขยะได้ 80% จากขยะตั้งต้น
 • ไม่มีการปล่อยฝุ่นละอองและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
 • ไม่มีการปล่อยอนุภาคที่เป็นสารก่อมะเร็งออกมา
 • ขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อจะแห้งและมีขนาดเล็ก
 • ขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อจะมีปริมาณความชื้นต่ำ