ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

เกี่ยวกับเรา


ประวัติบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การแพทย์ มากกว่า 20 ยี่ห้อจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ให้แก่มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เป็นต้น และยังใส่ใจต่อการบริการหลังการขายโดยมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและสอบผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการและวางใจในใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ
Click Here

วิสัยทัศย์
เราจะคัดสรรสินค้านวัตกรรมที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไปข้างหน้าและเดินเคียงข้างไปด้วยกันกับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งโดยคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจ รวมถึงใส่ใจและดูแลบริการหลังการขายเป็นสำคัญ
Click Here

พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้
  1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดส่งและติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาและครบถ้วน
  2. พัฒนาศักยภาพของพนักงานและการบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและมั่นใจต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. สามารถติดตามประเมินผลการใช้งานของลูกค้าและการบริการหลังการขายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
Click Here

ค่านิยม
ความพึงพอใจ
เชื่อว่าลูกค้ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กร ดังนั้นจะให้ความสำคัญต่อความต้องการและพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรักษามาตรฐานการบริการเป็นสำคัญ

ความคิดสร้างสรรค์
เชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ดังนั้นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์จริยธรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทีก้าวล้ำตลอดเวลา
Click Here
Previous
Next