ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

เครื่องฆ่าเชื้อ
(STERILIZATION SYSTEM)

CSSD
STERILIZER & WASHER
CSSD
STERILIZER & WASHER
Previous
Next
เครื่องล้างอัตโนมัติ (WASHING AND DISINFECTOR)​

เครื่องล้างอัตโนมัติ
(WASHING AND DISINFECTOR)

  • ความจุ 225 ถึง 5,250 ลิตร
  • สามารถป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโดยการควบคุมผ่านคำสั่งของหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • ลดจำนวนจุลินทรีย์ที่อยู่ในอุปกรณ์
  • เป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
(STEAM STERILIZER)

  • ความจุ 71 ถึง 5,247 ลิตร
  • ประตูอัตโนมัติแบบประตูเดียวหรือ2 ประตู
  • Sanitary tri-clamp piping
  • ตามมาตรฐาน GMP, cGMP and GAMP.
  • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อด้วยการใช้การนึ่งภายใต้แรงดันโดยการทำการทำลายหรือเปลี่ยนรูปโปรตีนของจุลินทรีย์ในภาวะความดันและอุณหภูมิสูง
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (STEAM STERILIZER)​