ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

ตู้ปลอดเชื้อและตู้ชีวนิรภัย
(AIRFLOW SYSTEM)

ตู้ชีวนิรภัย
(BIOLOGICAL SAFETY CABINET)

 • ขนาด: 3 4 5 6 ฟุต
 • หน้าจอ Touch screen display
 • แผ่นกรอก HEPA type H14 จำนวน 2 แผ่น
 • ตู้ชีวนิรภัยเป็นตู้สำหรับเตรียมงานที่ต้องการป้องกันการปนเปื้อนของงาน ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
ตู้ชีวนิรภัย (BIOLOGICAL SAFETY CABINET)​
ตู้ปลอดเชื้อ (LAMINAR FLOW CABINET)​

ตู้ปลอดเชื้อ
(LAMINAR FLOW CABINET)

 • ขนาด: 3, 4, 5, 6 ฟุต
 • ตู้ปลอดเชื้อ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสารหรือเตรียมเชี้อที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม โดยแรงลมเป็นแบบแนวดิ่ง

ตู้เตรียม PCR
(PCR CABINET)

 • ขนาด: 2 3 ฟุต
 • ตู้เตรียมPCR เป็นตู้เตรียมสารเคมีสำหรับกระบวนการ PCR เพื่อไม่ให้สารเคมีเกิดการปนเปื้อน
ตู้เตรียม PCR (PCR CABINET)​
ANIMAL CHANGING CAGE & BEDDING STATION​

ตู้เปลี่ยนถ่ายกรงสัตว์ และเครื่องทิ้งวัสดุรองนอนของสัตว์ทดลอง
(ANIMAL CHANGING CAGE & BEDDING STATION)

 • ขนาด : 900 ถึง 1,400 มิลลิเมตร
 • แผ่นกรอง : HEPA filter ชนิด H14
 • ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากภายในตู้ออกสู่ภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน (สิ่งแวดล้อม) และผู้ปฏิบัติงาน
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานสัตว์ทดลอง

DUCTLESS FUME HOOD

 • ขนาด: 700 ถึง 1600 มิลลิเมตร
 • ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ ใช้ในการเตรียมสารเคมีที่มีควันที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดล้อม
CLEAN BOOTH​
DUCTLESS FUME HOOD​

CLEAN BOOTH

 • เป็นห้องสะอาดที่ถูกออกแบบมา เพื่อควบคุมความสะอาดของพื้นที่การทำงานเฉพาะส่วน เช่น การควบคุมความสะอาดในขั้นตอนบรรจุภัณฑ์  หรือการเตรียมสาร เป็นต้น
 • มีการจ่ายลมในแนวดิ่ง (Vertical laminar air flow) สามารถติดตั้งภายในห้องปฏิบัติงาน (Laboratory) สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเฉพาะส่วนได้