พฤ. 18 ส.ค.

|

Grand Richmond Hotel

The 14th TALAS International Main Conference Global Trends and Current Issues of Laboratory Animal Care and Use Date: 6t

Registration is Closed
See other events
The 14th TALAS International Main Conference Global Trends and Current Issues of Laboratory Animal Care and Use Date: 6t

เวลาและสถานที่

18 ส.ค. 05:02 GMT+7

Grand Richmond Hotel, Nonthaburi, Thailand

เกี่ยวกับอีเวนท์

 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

แชร์อีเวนท์นี้