ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(GENERAL LABORATORY EQUIPMENT)

ตู้อบลมร้อน
(HOT AIR OVEN)

 • ความจุ: 33 ถึง 115 ลิตร
 • อุณหภูมิ: +5 RT ถึง 250 องศาเซลเซียล
 • ตู้อบลมร้อนใช้ในงานที่ต้องการทำให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อหรือต้องการควบคุมอุณหภูมิ
ตู้อบลมร้อน (HOT AIR OVEN)​
ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อควบคุมคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2 INCUBATOR)​

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อควบคุมคาร์บอนไดออกไซต์
(CO2 INCUBATOR)

 • ความจุ: 180 ลิตร
 • อุณหภูมิ:5Rt ถึง 50 องศาเซลเซียล
 • %CO2: 0-20 %
 • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงและรักษาจุลินทรีย์หรือเซลล์ ตู้อบจะรักษาอุณหภูมิความชื้นและเงื่อนไขอื่น ๆ อย่างเหมาะสมเช่น CO2 และปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศภายใน

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ
(INCUBATOR)

 • ความจุ: 15 ถึง 750 ลิตร
 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิห้อง ถึง 100 องศาเซลเซียล
 • ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อใช้ในการเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์หรือเซลล์ โดยมีการควบคุมอุณหภูมิหรือฟังก์ชั่นอื่นๆ
ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ (INCUBATOR)​
เครื่องปั่นเหวี่ยง (CENTRIFUGE)​

เครื่องปั่นเหวี่ยง
(CENTRIFUGE)

 • ความเร็ว: 500 ถึง 14000 rpm
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั่นสารหรือตัวอย่างอย่างๆให้เข้ากัน หรือแยกชั้นกัน

MICROPIPETTE

 • ไมโครปิเปตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดสารจำนวนไม่มากแต่เท่ากัน เที่ยงตรง ละเอียดกว่าการใช้ปิเปตธรรมดา
MICROPIPETTE​
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (CLIMATIC CHAMBERS)​

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
(CLIMATIC CHAMBERS)

 • อุณหภูมิ: -10°C ถึง +60°C, ±0.5°C
 • ความจุ: 700- 1500 ลิตร.
 • ช่วงความชื้น: 20% to 90%, ±4%
 • ห้องภูมิอากาศสำหรับการทดสอบความเสถียรในภาคเคมี – ยาและอุณหภูมิความชื้นและการควบคุมแสงสำหรับพืชที่ปลูกการบ่มแมลงและอุตสาหกรรมอาหาร

ตู้เก็บสารเคมี
(STORAGE CUPBOARD)

 • ประกอบด้วยระบบระบายอากาศนอกเหนือจากระบบการกรองที่ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟ กัดกร่อนหรือเป็นพิษจากการสร้างขึ้นภายในตู้หรือจากการถูกปล่อยเข้าไปในห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่ทำงาน
ตู้เก็บสารเคมี (STORAGE CUPBOARD)​