ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

เครื่องมือเฉพาะทาง
(SPECIALIZE EQUIPMENT)

เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการสิ่งทอ (TEXTILE INSTRUMENT)

 • เครื่องผลิตเส้นใยแบบ Free needle nanofiber electrospinning
 • เครื่องผลิตเส้นใยแบบ Nanofiber electrospinning
 • เครื่อง UV and UVF spectrophotometer
 • เครื่อง Hatra course lenght tester
 • เครื่อง Orbitor pilling and snagging tester
เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการสิ่งทอ (TEXTILE INSTRUMENT)
เครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยา (PHARMACEUTICAL PRODUCTION LINE)

เครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยา
(PHARMACEUTICAL PRODUCTION LINE)

 • เครื่องบรรจุ (Filling machine)
 • เครื่องบรรจุแคปซูล (Capsule filling machine)
 • เครื่องตอกเม็ดยา (Tablest press machine)
 • เครื่องติดฉลาก (Labeling machine)

เครื่องทดสอบการลามไฟ (FIRE TESTING TECHNOLOGY)

 • เครื่อง Cone calorimeter
 • เครื่อง Oxygen bomb calormeter
 • เครื่อง UL94 chamber
 • เครื่อง NBS smoke density chamber
เครื่องทดสอบการลามไฟ (FIRE TESTING TECHNOLOGY)
เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง (ANIMAL RESEARCH INSTRUMENT)

เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง
(ANIMAL RESEARCH INSTRUMENT)

 • วัสดุรองนอน (Animal bedding)
 • ตู้ทิ้งวัสดุรองนอน (Laminar flow cabinet for laboratory animal cages emptying)
 • ตู้เปลี่ยนถ่ายกรง (Lamianr flow cabinet for lab animal cages changing)
 • เครื่อง Invitro Toxicity test

เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ (3D BIOPRINTING TECHNOLOGY)

 • เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ (3D Bioprinter)
 • อะไหล่และอุปกรณ์ (Consumable part)
 • หมึกชีวภาพ (Bioink)
เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ (3D BIOPRINTING TECHNOLOGY)
เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการนิติเวช (FORENSIC SCIENCE INSTRUMENT)

เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการนิติเวช
(FORENSIC SCIENCE INSTRUMENT)

 • ตู้เย็นเก็บศพ (Mortaury chambers)
 • เตียงชันสูตรศพ (Autopsy tables)
 • รถเข็นศพและอุปกรณ์ (Cart and tables for handling and exposure remains)